Tạo cánh cấp 2.5

22/01/2013 - 07:00 - Giám Đốc Điều Hành
Trang chủ - Hướng dẫn - Tạo cánh cấp 2.5
Nguyên liệu ép cánh 2.5: Có thể kiếm được sau khi tiêu diệt Boss NightMare , Selupan và Medusa (NEW)
[url=http://upanh.com/view/?id=3rc9ej3l7wo">
Công thức kết hợp tạo ra cánh 2.5: (NPC kết hợp – Goblin – bản đồ Noria)
[url=http://upanh.com/view/?id=2rc53j9l7wz"> [url=http://upanh.com/view/?id=crcd4j2m6cc">
Hi vọng với sự xuất hiện của cánh cấp 2.5 hoàn toàn mới mẻ này, các chiến binh sẽ có thể tìm thấy được sức mạnh phù hợp nhất với bản thân.
Tags: MU Ha Noi, Tai MU Ha Noi, Down MU Ha Noi, Trang chu MU Ha Noi, MU Hay Nhat, MU Moi Nhat